35 58 46 00 firmapost@gda.no
Videokonferanse , Konferanse, Webcam , Videokameraløsning,

Videokonferanse

Kommunikasjon ansikt til ansikt er mer personlig. Det skaper større tillit, mindre forvirring og gjør folk mer ansvarlige for sine handlinger. I dagens forretningsliv er imidlertid mulighetene for personlig kommunikasjon ikke alltid til stede. Men video kan være den nest beste løsningen.

Videokonferanser er et kraftig multimedieverktøy som gir rom for naturlig kommunikasjon ansikt til ansikt selv når folk er milevis – eller flere kontinenter – fra hverandre. Hvilken betydning har dette for din virksomhet? Mange organisasjoner ser på videokonferanser som et viktig middel til kostnadsreduksjon. Dette er ikke uten grunn.

Den typiske videokonferanse-kunden kan redusere reisene med 30% eller mer, og det gir betydelige kostnadsbesparelser. Kostnader er imidlertid bare ett element i en videostrategi som også kan omfatte økt produktivitet, større miljøansvar og bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Ønsker du å vite mer om  hva vi gjør innenfor videokonferanse eller er interessert i en demo på området kan du lese mer i artiklene under, eller kontakte oss på : salg@gda.no

Search